სულიერი, მორალურ-ზნეობრივი ღირებულებების სახეცვლა XXI საუკუნის კულტურაში. მაია ლევანიძე

მაია ლევანიძესულიერი, მორალურ-ზნეობრივი ღირებულებების სახეცვლა XXI საუკუნის კულტურაში Maia LevanidzeChanging spiritual and moral values in the culture of the 21st century ვრცლად / read...