რუმინელი კინემატოგრაფისტების ოთხი ადრეული ღვაწლი თანამედროვეობისთვის /Four Early Contributions of Romanian Filmmakers to Modernity

მარიან ცუცუირუმინელი კინემატოგრაფისტების ოთხი ადრეული ღვაწლი თანამედროვეობისთვის Marian ȚuțuiFour Early Contributions of Romanian Filmmakers to Modernity ვრცლად / read...