ქალთა გამოსახულებები ადრექრისტიანულ ქართულ ვიზუალურ სისტემაში: კატაულას ქვაჯვარას რელიეფები/Images of Women in the Early Christian Georgian Visual System: Reliefs of the Kataula Stone Cross

კიტი მაჩაბელიქალთა გამოსახულებები ადრექრისტიანულ ქართულ ვიზუალურ სისტემაში: კატაულას ქვაჯვარას რელიეფები Kitty MachabeliImages of Women in the Early Christian Georgian Visual System: Reliefs of the Kataula Stone Cross ვრცლად / read...