კლუიზა დე ვილმორენის რომანი „მადამ დე…“ და მისი ორი კინოადაპტაციის კომპარატისტული ანალიზი/The Novel „Madame De. “ By Louise De Vilmorin and the Comparative Study of Its Two Movie- Adaptations

მანანა პაიჭაძეკლუიზა დე ვილმორენის რომანი „მადამ დე…“ და მისი ორი კინოადაპტაციის კომპარატისტული ანალიზი Manana PaitchadzeThe Novel „Madame De. “ By Louise De Vilmorin and the Comparative Study of Its Two Movie- Adaptations ვრცლად / read...