თანამედროვე ისტორიული ფილმი: პრობლემები, ტენდენციები თავისებურებები/Contemporary Historical Film: Problems, Trends, Features

ზვიად დოლიძეთანამედროვე ისტორიული ფილმი: პრობლემები, ტენდენციები თავისებურებები Zviad DolidzeContemporary Historical Film: Problems, Trends, Features ვრცლად / read...