ქალი, როგორც ინსპირაციის წყარო (ჰენრიკ იბსენის პიესის „თოჯინების სახლი“ მაგალითზე)/Woman as a Source of Inspiration (On the Example of Henrik Ibsen’s Play “A Doll’s House”)

ივანე ხუციშვილიქალი, როგორც ინსპირაციის წყარო (ჰენრიკ იბსენის პიესის „თოჯინების სახლი“ მაგალითზე)ი Ivane KhutsishviliWoman as a Source of Inspiration (On the Example of Henrik Ibsen’s Play “A Doll’s House”) ვრცლად / read...