ხელოვნება და ციფრული ტექნოლოგიები, როგორც აუდიტორიასთან ურთიერთობის ინსტრუმენტი პანდემიურ და პოსტპანდემიურ ეპოქაში/Art and Digital Technologies As Tools of Communication With Audience in the Pandemic and Post-Pandemic Era

ნანა დოლიძეხელოვნება და ციფრული ტექნოლოგიები, როგორც აუდიტორიასთან ურთიერთობის ინსტრუმენტი პანდემიურ და პოსტპანდემიურ ეპოქაში Nana DolidzeArt and Digital Technologies As Tools of Communication With Audience in the Pandemic and Post-Pandemic Era ვრცლად / read...