მსახიობი ქალები მუდმივმოქმედი პროფესიული თეატრის სათავეებთან/Georgian Actresses at the Origins of Permanent Professional Theatre

მაია კიკნაძემსახიობი ქალები მუდმივმოქმედი პროფესიული თეატრის სათავეებთან Maia Kiknadze Georgian Actresses at the Origins of Permanent Professional Theatre ვრცლად / read...