მორალური ვალდებულება და ეთიკური ღირებულება ვიზუალურ ჟურნალისტიკაში/Moral Obligation and Ethical Values in Visual Journalism

ნათია წულუკიძემორალური ვალდებულება და ეთიკური ღირებულება ვიზუალურ ჟურნალისტიკაში Natia TsulukidzeMoral Obligation and Ethical Values in Visual Journalism ვრცლად / read...