რამდენიმე დამამძიმებელი გარემოება ქართული კინო და რეალობა – ქალის კულტი, თუ ქალის ტვირთი/Several Burdensome Circumstances Georgian Cinema and Reality—Woman’s Cult Or Woman’s Burden?

ლელა ოჩიაურირამდენიმე დამამძიმებელი გარემოება ქართული კინო და რეალობა – ქალის კულტი, თუ ქალის ტვირთი Lela OchiauriSeveral Burdensome Circumstances Georgian Cinema and Reality—Woman’s Cult Or Woman’s Burden? ვრცლად / read...