სულისა და ბედნიერების ძიება შორეული აღმოსავლეთის კულტურებში. ანდრონიკა მარტონოვა

ანდრონიკა მარტონოვასულისა და ბედნიერების ძიება შორეული აღმოსავლეთის კულტურებში Andronika MàrtonovaBetween Soul searching and Happiness in Far East`s Cultures ვრცლად / read...

შეფიცული ქალწულები და ბიჭებად აღზრდილი მანდილოსნები ბალკანურ კინოში/Sworn virgins and girls raised as boys In balkan cinema

მარიან ცუცუიშეფიცული ქალწულები და ბიჭებად აღზრდილი მანდილოსნები ბალკანურ კინოში Marian ȚuțuiSworn virgins and girls raised as boys In balkan cinema ვრცლად / read...