გლობალური გამოწვევები მსოფლიო დრამატურგიასა და უახლეს ქართულ საშემსრულებლო ხელოვნებაში. მარინე (მაკა) ვასაძე

მარინე (მაკა) ვასაძეგლობალური გამოწვევები მსოფლიო დრამატურგიასა და უახლეს ქართულ საშემსრულებლო ხელოვნებაში Marine (Maka) VasadzeGlobal Challenges in World Dramaturgy and Modern Performing Art in Georgia ვრცლად / read...