იაპონური თანამედროვე ხელოვნების ტრიენალეების გლობალური და ლოკალური კონტექსტი. ეკატერინა კენიგსბერგი

ეკატერინა კენიგსბერგიიაპონური თანამედროვე ხელოვნების ტრიენალეების გლობალური და ლოკალური კონტექსტი Ekaterina KenigsbergThe Global and Local Context of Japanese Contemporary Art Triennales ვრცლად / read...

კურატორ ალენა რუსაკევიჩის თანამედროვე ხელოვნების კვლევითი პროექტები/Contemporary Art Research Projects of the Curator Alena Rusakevich

ეკატერინა კენიგსბერგიკურატორ ალენა რუსაკევიჩის თანამედროვე ხელოვნების კვლევითი პროექტები Ekaterina KenigsbergContemporary Art Research Projects of the Curator Alena Rusakevich ვრცლად / read...

დიდი მარტოობა, როგორც პრივილეგია – ხელოვანი ქალები: ისტორიაში მოპოვებული მთავარი როლი/Grand Solitude As A Privilege – Women in Art History: Claiming Their Place Through Personal Strength and Courage

ნათია წულუკიძედიდი მარტოობა, როგორც პრივილეგია – ხელოვანი ქალები: ისტორიაში მოპოვებული მთავარი როლი Natia TsulukidzeGrand Solitude As A Privilege – Women in Art History: Claiming Their Place Through Personal Strength and Courage ვრცლად / read...