ბრენდული მედიის ეკოსისტემის როლი კომპანიის საიმიჯო კაპიტალის შექმნაში კომპანია Chanel-ის მაგალითზეThe Role of the Brand Media Ecosystem in Creating a Company’s Image Capital Exemplified By the Company Chanel

თეა სხიერელირენდული მედიის ეკოსისტემის როლი კომპანიის საიმიჯო კაპიტალის შექმნაში კომპანია Chanel-ის მაგალითზე Tea SkhiereliThe Role of the Brand Media Ecosystem in Creating a Company’s Image Capital Exemplified By the Company Chanel ვრცლად / read...