სულისა და ბედნიერების ძიება შორეული აღმოსავლეთის კულტურებში. ანდრონიკა მარტონოვა

ანდრონიკა მარტონოვასულისა და ბედნიერების ძიება შორეული აღმოსავლეთის კულტურებში Andronika MàrtonovaBetween Soul searching and Happiness in Far East`s Cultures ვრცლად / read...

მოდერნისტული კონცეფციების ტრანსფორმაციები ბულგარულ ანიმაციაში /Transformations of Modernistic Concepts in Bulgarian Animation

ნადეჟდა მარინჩევსკამოდერნისტული კონცეფციების ტრანსფორმაციები ბულგარულ ანიმაციაში Nadezhda MarinchevskaTransformations of Modernistic Concepts in Bulgarian Animation ვრცლად / read...