ბრენდული ფილმის როლი მარკეტინგულ კომუნიკაციებში/The Role of Branded Movies in Marketing Communications

თეა სხიერელიხელოვნება და ციფრული ტექნოლოგიები, როგორც აუდიტორიასთან ურთიერთობის ინსტრუმენტი პანდემიურ და პოსტპანდემიურ ეპოქაში Thea SkhiereliThe Role of Branded Movies in Marketing Communications ვრცლად / read...