რუმინელი კინემატოგრაფისტების ოთხი ადრეული ღვაწლი თანამედროვეობისთვის /Four Early Contributions of Romanian Filmmakers to Modernity

მარიან ცუცუირუმინელი კინემატოგრაფისტების ოთხი ადრეული ღვაწლი თანამედროვეობისთვის Marian ȚuțuiFour Early Contributions of Romanian Filmmakers to Modernity ვრცლად / read...

შეფიცული ქალწულები და ბიჭებად აღზრდილი მანდილოსნები ბალკანურ კინოში/Sworn virgins and girls raised as boys In balkan cinema

მარიან ცუცუიშეფიცული ქალწულები და ბიჭებად აღზრდილი მანდილოსნები ბალკანურ კინოში Marian ȚuțuiSworn virgins and girls raised as boys In balkan cinema ვრცლად / read...