მანანა პაიჭაძე
ბერნჰარდ შლინკის რომანი „წამკითხველი“ და მისი სტივენ დოლდრისეული 2008 წლის კინოადაპტაცია – დანაშაულის და სასჯელის რეცეფცია

Manana Paitchadze
The Reader/Der Vorleser by Bernhard Schlink and Its 2008Film Adaptation by Stephen Daldry: Concept of Guilt and Punishment