რუმინელი კინემატოგრაფისტების ოთხი ადრეული ღვაწლი თანამედროვეობისთვის /Four Early Contributions of Romanian Filmmakers to Modernity

მარიან ცუცუირუმინელი კინემატოგრაფისტების ოთხი ადრეული ღვაწლი თანამედროვეობისთვის Marian ȚuțuiFour Early Contributions of Romanian Filmmakers to Modernity ვრცლად / read...

N12_1_cinema_10

მარიან ცუცუიშეფიცული ქალწულები და ბიჭებად აღზრდილი მანდილოსნები ბალკანურ კინოში Marian ȚuțuiSworn virgins and girls raised as boys In balkan cinema ვრცლად / read...