ანანო სამსონაძე
ცეკვა „სამაიას“ ისტორიულ-გენდერული ტრანსფორმაციის საკითხისათვის

Anano Samsonadze
On the Issue of Historical-Gender Transformation of Samaia Dance