მარინა ქავთარაძე
პანდემია და მუსიკა ანუ კრიზისი როგორც შესაძლებლობა

Marina Kavtaradze
Pandemic and Music or Crisis As an Opportunity