ცისია კილაძე
სიმბოლისტური ტენდენციები 1920-იანი წლების ქართულ მოდერნისტულ მხატვრობაში

Tsisia Kiladze
Symbolist Trends in the Georgian Modernist Art of the 1920s Georgian Modernism