ანა კვინიკაძე
გენდერი და თანამედროვე ქართული თეატრი

Ana Kvinikadze
Gender and Contemporary Georgian Theater