ეროვნული ჰიმნი, როგორც პოლიტიკური დისკურსის ჟანრი და მისი სემიოტიკა. მარინა ქავთარაძე

მარინა ქავთარაძეეროვნული ჰიმნი, როგორც პოლიტიკური დისკურსის ჟანრი და მისი სემიოტიკა Marina KavtaradzeNational anthem as a genre of political discourse and its semiotics ვრცლად / read...