სულიერი, მორალურ-ზნეობრივი ღირებულებების სახეცვლა XXI საუკუნის კულტურაში. მაია ლევანიძე

მაია ლევანიძესულიერი, მორალურ-ზნეობრივი ღირებულებების სახეცვლა XXI საუკუნის კულტურაში Maia LevanidzeChanging spiritual and moral values in the culture of the 21st century ვრცლად / read...

სულისა და ბედნიერების ძიება შორეული აღმოსავლეთის კულტურებში. ანდრონიკა მარტონოვა

ანდრონიკა მარტონოვასულისა და ბედნიერების ძიება შორეული აღმოსავლეთის კულტურებში Andronika MàrtonovaBetween Soul searching and Happiness in Far East`s Cultures ვრცლად / read...

ბერნჰარდ შლინკის რომანი „წამკითხველი“ და მისი სტივენ დოლდრისეული 2008 წლის კინოადაპტაცია – დანაშაულის და სასჯელის რეცეფცია. მანანა პაიჭაძე

მანანა პაიჭაძებერნჰარდ შლინკის რომანი „წამკითხველი“ და მისი სტივენ დოლდრისეული 2008 წლის კინოადაპტაცია – დანაშაულის და სასჯელის რეცეფცია Manana PaitchadzeThe Reader/Der Vorleser by Bernhard Schlink and Its 2008Film Adaptation by Stephen Daldry: Concept of Guilt...