ომის დეჰეროიზაცია ქართულ საბჭოთა მოდერნიზმის ეპოქის ქანდაკებაში. ნატო გენგიური

ნატო გენგიურიომის დეჰეროიზაცია ქართულ საბჭოთა მოდერნიზმის ეპოქის ქანდაკებაში Nato GengiuriDe-Heroicizing War in Sculpture of the Soviet Georgian Modernist Era ვრცლად / read...

იაპონური თანამედროვე ხელოვნების ტრიენალეების გლობალური და ლოკალური კონტექსტი. ეკატერინა კენიგსბერგი

ეკატერინა კენიგსბერგიიაპონური თანამედროვე ხელოვნების ტრიენალეების გლობალური და ლოკალური კონტექსტი Ekaterina KenigsbergThe Global and Local Context of Japanese Contemporary Art Triennales ვრცლად / read...

ინდუსტრიალიზაცია და ბუნების დამორჩილების იდეა 1920-1930-იანი წლების ქართულ საბჭოთა ხელოვნებაში. დავით ნიორაძე

დავით ნიორაძეინდუსტრიალიზაცია და ბუნების დამორჩილების იდეა 1920-1930-იანი წლების ქართულ საბჭოთა ხელოვნებაში Davit NioradzeIndustrialization and the Idea of Subjugation of Nature in the Georgian Soviet Art of the 1920s-1930s ვრცლად / read...