სათეატრო კრიტიკის როლი და მნიშვნელობა 1940-იანი წლების საბჭოთა კავშირში „თეატრალური კრიტიკოსების ერთი ანტიპატრიოტული ჯგუფის შესახებ“/The Role and Importance of Theater Critics in the 1940s Soviet Union “Regarding One Antipatriotic Group of the Theatrical Critics”

მაია კიკნაძესათეატრო კრიტიკის როლი და მნიშვნელობა 1940-იანი წლების საბჭოთა კავშირში „თეატრალური კრიტიკოსების ერთი ანტიპატრიოტული ჯგუფის შესახებ“ Maia KiknadzeThe Role and Importance of Theater Critics in the 1940s Soviet Union “Regarding One Antipatriotic Group of the...

მსოფლიო თეატრის სწავლების გზები თანამედროვე მოცემულობის გათვალისწინებით/Approaches to Teaching World Theater: Considering Modernity

მარიკა მამაცაშვილიმსოფლიო თეატრის სწავლების გზები თანამედროვე მოცემულობის გათვალისწინებით Marika MamatsashviliApproaches to Teaching World Theater: Considering Modernity ვრცლად / read...