კომპოზიტორის შემოქმედებითი ნება და სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი/Composer’s Creative Will and Scientific and Technological Progress (Raising a Point)

გვანცა ღვინჯილიაკომპოზიტორის შემოქმედებითი ნება და სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი Gvantsa GhvinjiliaComposer’s Creative Will and Scientific and Technological Progress (Raising a Point) ვრცლად / read...

მნემონური აზროვნება, როგორც ქართული ტრადიციული სამგალობლო ხელოვნების იმანენტური თვისება/Mnemonic Thinking As an Immanent Quality of Georgian Traditional Chant

თამარ ჩხეიძემნემონური აზროვნება, როგორც ქართული ტრადიციული სამგალობლო ხელოვნების იმანენტური თვისება Tamar ChkheidzeMnemonic Thinking As an Immanent Quality of Georgian Traditional Chant ვრცლად / read...