1990-2010-იან წლების ბელარუსის მხატვრული ფოტოგრაფიის ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევის ასპექტები და კონტექსტები/Art History Aspects and Contexts of Studying Art Photography of Belarus of the 1990s-2010s

მიხაილ ბარაზნა1990-2010-იან წლების ბელარუსის მხატვრული ფოტოგრაფიის ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევის ასპექტები და კონტექსტები Mikhail BaraznaArt History Aspects and Contexts of Studying Art Photography of Belarus of the 1990s-2010s ვრცლად / read...

საბჭოთა მოდერნიზმის ეპოქის კინოთეატრების არქიტექტურა საქართველოში/ Georgian Cinema Architecture in the Era of Soviet Modernism

ნატო გენგიურისაბჭოთა მოდერნიზმის ეპოქის კინოთეატრების არქიტექტურა საქართველოში Nato GengiuriGeorgian Cinema Architecture in the Era of Soviet Modernism ვრცლად / read...

შემოქმედებითი და კურატორული სტრატეგიები თანამედროვე ბელარუსში/Creative and Curatorial Strategies of Modern Belarus

ეკატერინა კენიგსბერგიშემოქმედებითი და კურატორული სტრატეგიები თანამედროვე ბელარუსში Ekaterina KenigsbergCreative and Curatorial Strategies of Modern Belarus ვრცლად / read...

სიმბოლისტური ტენდენციები 1920-იანი წლების ქართულ მოდერნისტულ მხატვრობაში/Symbolist Trends in the Georgian Modernist Art of the 1920s Georgian Modernism

ცისია კილაძესიმბოლისტური ტენდენციები 1920-იანი წლების ქართულ მოდერნისტულ მხატვრობაში Tsisia KiladzeSymbolist Trends in the Georgian Modernist Art of the 1920s Georgian Modernism ვრცლად / read...