რევაზ ჭიჭინაძე
ხელოვნება პოსტმედიურ ეპოქაში

Revaz Tchitchinadze
Art in the Postmedia Age