მარინე (მაკა) ვასაძე
შექსპირის „ჰამლეტის” თანამედროვე ინტერპრეტაციები

Marine (Maka) Vasadze
Modern Interpretations of Shakespeare’s Hamlet