ხათუნა დამჩიძე
ქალთა ემანსიპაციის შედეგები საცეკვაო ხელოვნებაში და ცეკვით დარღვეული საზღვრები

Khatuna Damchidze
Consequences of Women’s Emancipation in Dance Art and Broken Boundaries