თეო ხატიაშვილი
„სიმინდის კუნძული“ თანამედროვე კინოს „ნელ ლანდშაფტზე“

Theo Khatiashvili
“Corn Island” On the “Slow Landscape” of Modern Cinema