თეო ხატიაშვილი
საულის ვაჟი – ვერარტიკულირებული ტკივილის „ბარბაროსული“ გამოხატვა

Teo Khatiashvili
“Son of Saul”: “Barbaric” Expression of Non-Articulated Pain