საგამომცემლო ჯგუფი

ᲗᲐᲛᲗᲐ ᲥᲐᲯᲐᲘᲐ

ლიტერატურული რედაქტორი
2024 წლიდან

ᲘᲠᲐᲙᲚᲘ ᲑᲔᲠᲘᲫᲔ

ინგლისური ტექსტის რედაქტორი

ᲘᲕᲐᲜᲔ ᲙᲘᲙᲜᲐᲫᲔ

დიზაინერი

ᲔᲙᲐᲢᲔᲠᲘᲜᲔ ᲝᲥᲠᲝᲞᲝᲠᲘᲫᲔ

დამკაბადონებელი

ᲛᲐᲜᲐᲜᲐ ᲡᲐᲜᲐᲓᲘᲠᲐᲫᲔ

სტილისტ-კორექტორი

ᲜᲘᲜᲝ ᲙᲝᲑᲐᲘᲫᲔ

ლიტერატურული რედაქტორი
2023-2024

ᲛᲐᲠᲘᲐᲛ ᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ

ლიტერატურული რედაქტორი
2010-2022