სარედაქციო საბჭო

ᲜᲐᲢᲝ ᲒᲔᲜᲒᲘᲣᲠᲘ

გამომცემელ-რედაქტორი (მთ. რედაქტორი).
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ᲥᲠᲘᲡᲢᲘᲐᲜ ᲤᲠᲐᲘᲒᲐᲜᲒᲘ

ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი, გერმანია

ᲖᲕᲘᲐᲓ ᲓᲝᲚᲘᲫᲔ

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ᲚᲔᲚᲐ ᲝᲩᲘᲐᲣᲠᲘ

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ᲜᲐᲓᲔᲟᲓᲐ ᲛᲐᲠᲘᲜᲩᲔᲕᲡᲙᲐ

სოფიას ხელოვნების კვლევების ინსტიტუტი, ბულგარეთი

ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲪᲥᲘᲢᲘᲨᲕᲘᲚᲘ

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ᲛᲐᲙᲐ ᲕᲐᲡᲐᲫᲔ

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ᲗᲐᲛᲐᲠ ᲩᲮᲔᲘᲫᲔ

თბილისის
ვ. სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორია, საქართველო