სარედაქციო საბჭო

ᲜᲐᲢᲝ ᲒᲔᲜᲒᲘᲣᲠᲘ

გამომცემელ-რედაქტორი (მთ. რედაქტორი).
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

2010 წლიდან

ᲥᲠᲘᲡᲢᲘᲐᲜ ᲤᲠᲐᲘᲒᲐᲜᲒᲘ

ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი, გერმანია

სარედაქციო საბჭოს
წევრი 2021 წლიდან

ᲖᲕᲘᲐᲓ ᲓᲝᲚᲘᲫᲔ

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

სარედაქციო საბჭოს
წევრი 2021 წლიდან

ᲚᲔᲚᲐ ᲝᲩᲘᲐᲣᲠᲘ

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

სარედაქციო საბჭოს
წევრი 2010 წლიდან

ᲜᲐᲓᲔᲟᲓᲐ ᲛᲐᲠᲘᲜᲩᲔᲕᲡᲙᲐ

სოფიას ხელოვნების კვლევების ინსტიტუტი, ბულგარეთი

სარედაქციო საბჭოს
წევრი 2021 წლიდან

ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲪᲥᲘᲢᲘᲨᲕᲘᲚᲘ

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

სარედაქციო საბჭოს
წევრი 2013 წლიდან

ᲛᲐᲙᲐ ᲕᲐᲡᲐᲫᲔ

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

სარედაქციო საბჭოს
წევრი 2021 წლიდან

ᲗᲐᲛᲐᲠ ᲩᲮᲔᲘᲫᲔ

თბილისის
ვ. სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორია, საქართველო

სარედაქციო საბჭოს
წევრი 2016 წლიდან

ᲐᲜᲐ ᲡᲐᲛᲡᲝᲜᲐᲫᲔ

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

სარედაქციო საბჭოს
წევრი 2023 წლიდან

 

ᲠᲔᲕᲐᲖ ᲭᲘᲭᲘᲜᲐᲫᲔ

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

სარედაქციო საბჭოს
წევრი 2023 წლიდან

† ᲕᲐᲡᲘᲚ ᲙᲘᲙᲜᲐᲫᲔ

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

სარედაქციო საბჭოს
წევრი 2008-2015 წლებში