მარიან ცუცუი
რუმინელი კინემატოგრაფისტების ოთხი ადრეული ღვაწლი თანამედროვეობისთვის

Marian Țuțui
Four Early Contributions of Romanian Filmmakers to Modernity