მაია კიკნაძე
მსახიობი ქალები მუდმივმოქმედი პროფესიული თეატრის სათავეებთან

Maia Kiknadze
Georgian Actresses at the Origins of Permanent Professional Theatre