ნათია წულუკიძე
მორალური ვალდებულება და ეთიკური ღირებულება ვიზუალურ ჟურნალისტიკაში

Natia Tsulukidze
Moral Obligation and Ethical Values in Visual Journalism