ნანა დოლიძე
მეორე ფრონტი – კოვიდის ფენომენიდან მსოფლიო საინფორმაციო ომამდე

Nana Dolidze
The second front – from the phenomenon of Covid19 to the global information war