სანდრა რაზვანა ჩერნატი
ლუკა რონკონის შემოქმედების მაგია

Sandra Rasvana Cernat
The magic of Luca Ronconi’s creation