არქივი

ხელოვნებისა და მედიის კვლევების საერთაშორისო კრებული

ჟურნალი გამოიცემა 2020 წლიდან

XX საუკუნის ხელოვნება

ჟურნალი გამოიცემოდა 2011-დან 2020 წლამდე