გამოცემები

№2 (12) 2022

№2 (12) 2022

სარჩევი№2 (12) 2022ᲥᲐᲚᲘ ᲓᲐ ᲮᲔᲚᲝᲕᲜᲔᲑᲐWOMEN AND ARTSხელოვნებისადა მედიის კვლევების საერთაშორისო კრებულიInternational Journal of ArtsAnd Media Researchesვრცლდ / read more...ᲗᲔᲐᲢᲠᲝᲚᲝᲒᲘᲐ      THEATRE STUDIESᲙᲘᲜᲝᲛᲪᲝᲓᲜᲔᲝᲑᲐ     FILM STUDIESᲮᲔᲚᲝᲕᲜᲔᲑᲐᲗᲛᲪᲝᲓᲜᲔᲝᲑᲐ     ART...

read more
№1 (11) 2021

№1 (11) 2021

სარჩევი№1 (11) 2021ᲮᲔᲚᲝᲕᲜᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲗᲐᲜᲐᲛᲔᲓᲠᲝᲕᲔᲝᲑᲐART AND MODERNITYხელოვნებისადა მედიის კვლევების საერთაშორისო კრებულიInternational Journal of ArtsAnd Media Researchesვრცლად / read more...ᲗᲔᲐᲢᲠᲝᲚᲝᲒᲘᲐ      THEATRE STUDIESᲙᲘᲜᲝᲛᲪᲝᲓᲜᲔᲝᲑᲐ     FILM STUDIESᲮᲔᲚᲝᲕᲜᲔᲑᲐᲗᲛᲪᲝᲓᲜᲔᲝᲑᲐ   ...

read more