კრებულში გაერთიანებულია 2021 წელს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებული ხელოვნების მკვლევართა XIV საერთაშორისო კონფერენციის თემატური სექციების მასალები. ჩატარებული ხელოვნების მკვლევართა XIV საერთაშორისო კონფერენციის თემატური სექციების მასალები. ჩატარებული ხელოვნების მკვლევართა XIV საერთაშორისო კონფერენციის თემატური სექციების მასალები.

ჩატარებული ხელოვნების მკვლევართა XIV საერთაშორისო კონფერენციის თემატური სექციების მასალები. ჩატარებული ხელოვნების მკვლევართა XIV საერთაშორისო კონფერენციის თემატური სექციების მასალები. ჩატარებული ხელოვნების მკვლევართა XIV საერთაშორისო კონფერენციის თემატური სექციების მასალები. ჩატარებული ხელოვნების მკვლევართა XIV საერთაშორისო კონფერენციის თემატური სექციების მასალები. ჩატარებული ხელოვნების მკვლევართა XIV საერთაშორისო კონფერენციის თემატური სექციების მასალები. ჩატარებული ხელოვნების მკვლევართა XIV საერთაშორისო კონფერენციის თემატური სექციების მასალები.

ჩატარებული ხელოვნების მკვლევართა XIV საერთაშორისო კონფერენციის თემატური სექციების მასალები. ჩატარებული ხელოვნების მკვლევართა XIV საერთაშორისო კონფერენციის თემატური სექციების მასალები. ჩატარებული ხელოვნების მკვლევართა XIV საერთაშორისო კონფერენციის თემატური სექციების მასალები.