მოდერნისტული კონცეფციების ტრანსფორმაციები ბულგარულ ანიმაციაში /Transformations of Modernistic Concepts in Bulgarian Animation

ნადეჟდა მარინჩევსკამოდერნისტული კონცეფციების ტრანსფორმაციები ბულგარულ ანიმაციაში Nadezhda MarinchevskaTransformations of Modernistic Concepts in Bulgarian Animation ვრცლად / read...

N12_1_cinema_5

ლელა ოჩიაურირამდენიმე დამამძიმებელი გარემოება ქართული კინო და რეალობა – ქალის კულტი, თუ ქალის ტვირთი Lela OchiauriSeveral Burdensome Circumstances Georgian Cinema and Reality—Woman’s Cult Or Woman’s Burden? ვრცლად / read...