მარიკა მამაცაშვილი
მსოფლიო თეატრის სწავლების გზები თანამედროვე მოცემულობის გათვალისწინებით

Marika Mamatsashvili
Approaches to Teaching World Theater: Considering Modernity