გიორგი ღვალაძე
„მონანიება“ გარდაქმნა და საჯაროობა

Giorgi Ghvaladze
“Repentance”: Transformation and Publicity