ლაშა ჩხარტიშვილი
თანამედროვე თეატრის უახლესი გამოწვევების რამდენიმე ასპექტი ტექნიკური პროგრესის პირობებში

Lasha Chkhartishvili
Some Aspects of the Latest Challenges of Contemporary Theater in Terms of Technical Progress